Tin tức

Cung cấp và lắp đặt MC ABB

Nhà sản xuất: ABB Thời gian thực hiện: T3/2022

Cung cấp, vận chuyển thiết bị 110kV Nam Định

Vượt qua những khó khăn trong mùa covid, Suntech vẫn vững vàng cung cấp các thiết bị nhất thứ, nhị thứ cho trạm 110kV, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Dự án thay thế Máy cắt ABB

Tháng 7/2020, công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây lắp điện Suntech đã bàn giao máy cắt ABB/Thụy Điển cho Công ty truyền tải điện 1 đưa vào lắp đặt vận hành.

Dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp Trung Sơn - Hòa Bình T2/2020

Dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp Trung Sơn - Hòa Bình T2/2020

Thi công dự án cung cấp và lăp đặt TU-TI tại nhà máy thủy điện 60MW Tà Thàng

Thi công dự án cung cấp và lăp đặt TU-TI tại nhà máy thủy điện 60MW Tà Thàng

Xây dựng trạm biến áp 110kV ở Phú Xuyên: Động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế

Xây dựng trạm biến áp 110kV ở Phú Xuyên: Động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế

Doanh nghiệp thiết bị điện: Chiến lược chiếm lĩnh sân nhà

Doanh nghiệp thiết bị điện: Chiến lược chiếm lĩnh sân nhà

Dồn sức cho các dự án điện mặt trời nối lưới được hưởng giá mua ưu đãi

Dồn sức cho các dự án điện mặt trời nối lưới được hưởng giá mua ưu đãi

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt