Máy biến áp

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 110KV-40MVA

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA 110KV-40MVA

Máy biến áp trung gian

– Máy biến áp trung gian, ngâm trong dầu, điều chỉnh không tải 35/22kV; 35/10kV. – Sản phẩm đã cung cấp cho các đơn vị ngành Điện đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện

Máy biến áp kiểu hở 3 pha

– Máy biến áp kiểu hở, ngâm trong dầu, điều chỉnh không tải cấp điện áp 35/0,4; 22/0,4; 35/22/0,4; 10/0,4kV. – Được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn. – Sản phẩm đã cung cấp cho các đơn vị ngành Điện đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện.

Máy biến áp kiểu kín

– Máy biến áp kiểu kín, ngâm trong dầu, điều chỉnh không tải 35/0,4; 22/0,4; 35/22/0,4; 10/0,4kV. – Được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn. – Sản phẩm đã cung cấp cho các đơn vị ngành Điện đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện

Máy biến áp 3 pha

là một loại thiết bị điện từ tĩnh được chế tạo ra để phục vụ cho việc truyền tải năng lượng hoặc đưa các tín hiệu điện xoay chiều giữa các mạch điện (vẫn giữ nguyên tần số) thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ

Máy biến áp 1 pha

Là một thiết bị điện dùng để thay đổi chiều của dòng điện cảm ứng có hiệu điện thế nhỏ rơi vào khoảng 380 – 400V, và thường được dùng trong mạng lưới điện của hệ thống dân sinh.