Cung cấp thiết bị cho Trạm 110kV Cẩm Phả


Hoàn thành: 2018

Chia sẻ với mọi người:

Cung cấp thiết bị cho Trạm 110kV Cẩm Phả

1.  Máy cắt chân không 35kV ngoài trời 630A-38,5/40,5kV kèm trụ đỡ, kẹp cực cho dây AC240, dây nối đất và các phụ kiện lắp đặt khác (trọn bộ)

2.  Máy Biến dòng 35kV ngoài trời công suất 30AV - 38,5/40,5 kV, tỉ số biến 200-400-600/5/5A kèm trụ đỡ, kẹp cực cho dây AC240, dây nối đất và các phụ kiện lắp đặt khác (trọn bộ)

3.  Biến điện áp 35kV ngoài trời, công suất 100VA - 38,5/40,5kV, tỉ số biến 38,5:√3/0,11:√3/0,11:3 kèm trụ đỡ và tủ đấu dây

4.  Tủ đấu dây trung gian (bao gồn aptomat, hàng kẹp, đấu dây nội bộ, sấy, chiếu sáng)


Cập nhật: 28/03/2019, Đã xem: 1012