Thiết bị đo điện, điện tử

Mê gô mét (megomet) UT513

Megomet UT513 Giá: Liên hệ

Thiết bị đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux C.A 6541

Thiết bị đo điện trở cách điện Chauvin Arnoux C.A 6541 (P01138901) (1000V, 4TΩ)

Thiết bị đo điện trở cách điện và thông mạch Chauvin Arnoux C.A 6522

Thiết bị đo điện trở cách điện và thông mạch Chauvin Arnoux C.A 6522 (P01140822) (1000V, 40 GΩ) Giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A

Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét) KYORITSU 3007A (1000V/2GΩ)

Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU

Đồng hồ đo điện trở cách điện, (Mêgôm mét), KYORITSU 3005A (1000V/2GΩ) Giá: Liên hệ

Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21

Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 (1000V, 4000MΩ, 5 Range) Giá: Liên hệ

Ampe kìm đo dòng AC/DC Extech MA120

Ampe kìm đo dòng AC/DC Extech MA120 (200A) Giá: Liên hệ

Ampe kìm AC dây đo mềm FLIR CM55

Ampe kìm AC dây đo mềm FLIR CM55 (3000A) Giá: Liên hệ

Ampe kìm FLIR CM42 (400A)

Ampe kìm FLIR CM42 (400A) Giá: Liên hệ

Ampe kìm AC/DC Fluke

Ampe kìm AC/DC Fluke 317 (600A) Giá: Liên hệ