Ảnh hoạt động

Cung cấp và lắp đặt MC ABB

Nhà sản xuất: ABB Thời gian thực hiện: T3/2022

Cung cấp, vận chuyển thiết bị 110kV Nam Định

Vượt qua những khó khăn trong mùa covid, Suntech vẫn vững vàng cung cấp các thiết bị nhất thứ, nhị thứ cho trạm 110kV, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Dự án thay thế Máy cắt ABB

Tháng 7/2020, công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây lắp điện Suntech đã bàn giao máy cắt ABB/Thụy Điển cho Công ty truyền tải điện 1 đưa vào lắp đặt vận hành.

Dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp Trung Sơn - Hòa Bình T2/2020

Dự án cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm biến áp Trung Sơn - Hòa Bình T2/2020

Thi công dự án cung cấp và lăp đặt TU-TI tại nhà máy thủy điện 60MW Tà Thàng

Thi công dự án cung cấp và lăp đặt TU-TI tại nhà máy thủy điện 60MW Tà Thàng